TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

REKISTERINPITÄJÄ

Logister Group Oy
2536719-1
Ratakaari 11, 27500 Kauttua
Puh. 040 844 1182

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä. Kaikki henkilötietojen käsittely on tietosuojalainsäädännön säännösten mukaista.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT

Nimi, yritys, y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö, osoite, mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

Henkilötietojen käsittely Logister Group Oy:n asiakastietokannassa perustuu tarjouspyyntöön, tilaussopimukseen ja oikeudellisiin velvoitteisiin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan seuraavin tavoin, esim:

Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tarjoamisen tai tilaamisen yhteydessä.

Verkkosivustojen käytöstä tietoja kerätään evästeillä. Evästeiden keräämiä anonyymejä tietoja ovat mm. sivustolla käyneiden henkilöiden määrä, mistä kävijät ovat tulleet sivustolle ja millä sivuilla he käyvät. Voit poistaa minkä tahansa koneellesi tallennetun evästetiedoston milloin tahansa. Yleisesti ottaen voit vierailla sivustolla ilman, että hyväksyt evästeitä ja paljastat henkilöllisyyttäsi. Huomaa, että kaikki sivustoillamme mahdollisesti olevat linkit voivat viedä sinut sivustoille, jotka sisältävät toisenlaisia tietosuojasääntöjä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan Logister Group Oy:n henkilökunnalle. Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta, ellei lainsäädäntö tai tuotteen/palvelun tilaus vaadi sitä.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita. Tällöin Logister Group Oy huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävyydestä.

REKISTERIN SUOJAUS

Logister Group Oy suojaa henkilötietojasi teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden avulla.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Logister Group Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Logister Group Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain Logister Group Oy:n henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

TIETOJEN SÄILYTYS

Logister Group Oy säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tämän jälkeen niitä säilytetään erilaisia oikeudellisia vaatimuksia varten (kuten kirjanpitolaki). Tiedot poistetaan pyydettäessä tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä:

Puhelimitse: 040 844 1182
Postiosoite: Logister Group Oy, Ratakaari 11, 27500 Kauttua

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa edellä mainittuja yhteydenottokanavia käyttäen.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Logister Group Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

Kauttualla 23.5.2018
Logister Group Oy